WCZYTYWANIE

Wpisz aby wyszukać

REDAKCJA

Wydawca:
Śląskie Media sp. z o.o.

Biuro reklam i ogłoszeń:
tel. 602 49 84 25

e-mail:
mediama@op.pl

Biuro ogłoszeń, sekretariat:
tel. 602 49 84 25
Prezes, redaktor naczelny:
Marek Szpyra

Redakcja: Łukasz Nowakowski, Filip Jagiełło, Mariusz Szpyra